"Боянбай далаға шықпайды". Қазақстандық қыз корейлердің бет күтімі жайлы

12 сентября, 11:59
2
Алтынай корей құрбысымен. © Жеке мұрағаттан

Сеулде 4 жыл білім ал?ан, Sejong University биыл?ы т?легі алматылы? Алтынай Сейтханова к?п жа?дайда онда?ы косметикалы? процедуралар сапасыз жасалатынын ж?не о?ан ?ара?анда ?аза?станны? де?гейі ана??рлым жо?ары екенін айтады. Ол Tengrinews.kz тілшісіне Кореяда?ы с?лулы? сыры мен с?нні? к?нделікті ?мірдегі ма?ызы туралы айтып берді.  

22 жаста?ы Алтынай Сейтханова Сеулде ?она??й ж?не мейрамхана бизнесі маманды?ы бойынша о?уын т?мамдап, биыл ?аза?стан?а оралыпты. Айтуынша, корейлерді? с?лулы??а ??марлы?ын "с?лулы??а табыну" десе де болады. Ал ?зін к?туді корей отбасында бала кезінен ?йретеді екен.  


Сол жа?та?ы Алтынай Сейтханова, Сеул, Sejong University. © Жеке м?ра?аттан

?аза?станды? ?ызды? айтуынша, Кореяда барлы?ыны? терісі аппа? емес, біра? ол н?тижеге б?рі ?ол жеткізгісі келеді. 

"Кореяда барлы? косметикалы? ?нім ??рамында а?арт?ыш бар. М?ны ?зім де білмегенмін, біра? б?л шынды? екен. ?рине, теріні а?арту?а арнал?ан арнайы ?німдер бар, м?нда ол элементтер к?бірек болады. Ал жалпы терініз бір ре?кте болсын десе?із ж?не а?арт?ы?ыз келсе, корей косметикасын ?олдан?ан ж?н", - дейді ол. 


Сеул ?аласы. © Алтынай Сейтханованы? жеке м?ра?атынан

Сонымен ?атар, Сейтханова корейлер ?шін мінсіз келбет ?андай екенін айтып берді.

"Ол - а?шыл, мінсіз таза, ?ара да?тар мен безеусіз тері, V т?різді иек, ?лкен к?здер мен ?аба?ы бар ?ыздар, т?зу, жо?ары ?арайтын м?рын мен таби?и шырай. Олар терідегі ме?нен арылу?а тырысады, себебі ол келбетті "к??гірт" етеді деп ойлайды. Дене пішіні бойынша ары?ша келген, бойы 160-165 сантиметр ?ыздар с?лу саналады. Ал корей ?лдары Миранда Керр сия?ты ?ыздарды ?натады. Себебі оны? пішіні на?ыз ?йел адам?а сай деп санайды екен. Оны? н?зіктігі, б?ксесі мен кеудесінен б?лек, келбеті ?те тартымды, ?лдыкіне ??сайды десе болады", - деп сипаттап берді Алтынай.


Миранда Керр.

Алтынайды? айтуынша, корей хал?ы ?арапайым ?рі тік мінезді. Себебі олар адам келбетіне ?арап, кемшілік бай?аса, ?з ойын тіке айтады. 

"?рине, барлы? корей ?ызы боянады. Одан ?ашып ??тылу м?мкін емес шы?ар. Барлы?ыны? атынан айта алмаймын, біра? ?ыздарды? к?бі опа-далапсыз к?шеге шы?а алмайды. К?п жа?дайда адам ?зін ы??айсыз сезінуінен емес, ?о?ам соны талап еткеннен боянады. Корей хал?ы бай?а?ан кемшілігін тіке айтады. Макияж жасамай немесе шашын ж?ндемей шы??ан ?ызды к?рсе, "б?гін ?йы?тап ?алып макияж жасап ?лгермеді? бе?" немесе "шашы?а не бол?ан?" деп айта салады. Ал мектеп о?ушыларына бояну?а болмаса да, білдіртпей кірпігін, ?асын ?демілеп ?ояды. Ма?ан ?азір корей ?ыздары ?ана емес, барлы?ы - ?аза?тар да, америкалы?тар да боянатын секілді. Себебі с?лулы? индустриясы дамып келеді", - дейі ?аза?станды? ?ыз. 

Кореяда т?йіндемеге міндетті т?рде сурет болуы керек екен ж?не онда?ы ж?мысты? келбетке деген талабыны? жо?ары екенін есепке алса?, корейлер 10 дана 3х4 фото?а т?су ?шін аз а?ша ж?мсамайды екен. 

"?ызметкерді та?дау барысында келбетке аса м?н беріледі, ол ?сіресе болаша?та т?тынушылармен с?йлесетін болса. Сонды?тан корейлер ?шін т?йіндемеге т?скен суреті ?те ма?ызды. Онда фотошопты керемет жасайды. Біра? 10 дана 3х4 сурет - 16 мы? вон, я?ни 15 доллар т?рады. Біра? жаса?ан ж?мыстары ?шін ол а?шаны аямау?а да болды. Кореяда сурет жасатып алма?аныма ?кінемін. Бізде америкалы? стандарт бойынша фотоны талап епейді деп ойласам, к?п жерде керісінше екен", - дейді Алтынай. 


Иллюстрациялы? сурет. © Арда? ??лтай

?аза?станды? ?ыз Солт?стік Корея т?р?ынын к?рмесе де, суреттер мен пікірлерге ?арап, оларды? о?т?стіккореялы?тардан айырмашылы? бай?а?анын айтады. 

"?зім оларды к?рмедім. Біра? бізді? университетте Солт?стік Кореядан ?ашып келген студент о?иды дегенді естігенмін. Алайда оны жай ?ана сыбыс деп ойлаймын. Ал суреттер мен пікірлерге ?араса?, онда?ылар м?лде опа-далапты ?олданбайды, ал кірпік ?сіру немесе микроблейдинг секілді н?рселерді м?лде естімеген. Ал тері ре?кі ?араторы келеді", - дейді ол.

Алтынайды? айтуынша, Кореяда косметикалы? процедуралар ?те ?ымбат бол?анымен, ?аза?станда оларды ана??рлым жа?сы жасайды.

"М?нда косметикалы? процедуралар ?те ?ымбат ж?не ?детте сапасыз жасайды. ?аза?станда маникюр, педикюр, шаштараз ?ызметі мен кірпік ?сіру сия?ты процедураларды салыстырмалы т?рде ?те жа?сы ?рі арзан?а жасайды. Кореяда бір маникюрді? ?зіне 60-70 доллар кетуі м?мкін. Себебі онда ?р ?осымша процедура?а а?ы ?осылады. Мысалы, маникюр жаса?анда ?р сауса??а б?лек т?ленеді. Ал шаштараз?а барса?, шаш жу?ан?а, ?и?ан?а, шаш жат?ызу?а б?лек а?ы бересі?", - дейді Алтынай.


Сasual style © Алтынай Сейтханованы? жеке м?ра?атынан

Кореяда?ы киіну стилі - casual, я?ни к?нделікті стиль. Ашы?, н?зік ре?ктер мен негізгі киімдер к?п, ?ыс?а белдемше, мом джинстар, ассиметрия ж?не та?ы бас?алары.

"Кореяда киім ба?асы орташа. Арзан д?кендерде шамамен - 10-30 доллар. Zara, Bershka, Massimo сия?ты д?кендерде ба?а ?аза?станмен бірдей, біра? та?дау ана??рлым жо?ары. Ал бренд киімдерді? ба?асы барлы? жа?та?ыдай", - дейді Алтынай.

Тері к?тімі ?шін 10 ?адам

Кореяда?ы ?ыздар 10 кезе? бойынша терісіне к?тім жасайды екен. Сейтханованы? айтуынша, оны morning&night routine деп айтады екен.

1. Oil cleanser. Алдымен бет терісінен барлы? опа-далап пен spf кремдер секілді бас?а майлы ?німді арнайы тазарт?ыштармен с?ртіп тастау керек. 

2. Foam Cleanser/Жуыну. Опа-далапты с?ртіп таста?аннан кейін жуыну керек. Ол к?ні бойы бет терісінде жинал?ан ша?, тер, кірден біржола арылу ?шін керек.

3. Скраб к?мегіне ж?гіну. Оны аптасына 1-2 рет ?ана жаса?ан ж?н. Скрабинг бітелген тері тесігін тазартумен ?атар, ?лі теріден айырылу?а к?мектеседі ж?не тері т?сін а?артады. 

4. Тонер. Екі реттік тазартуден кейін тері ?те н?зік болады ж?не ыл?алдандыруды талап етеді. Сонды?тан міндетті т?рде тонер жа?у керек. Ол ыл?алдандыру?а "дайынды?" ретінде ж?реді. Бірде корейлік ??рбым "10 секунд ережесін" ?станатынын айтты, тонерді жуын?аннан со? 10 секундтан кейін жа?у керек. Неге? Себебі тазартудан кейін терідегі ?са? тесіктер ашылып, жа??ан ?нім о?ай сі?еді. Содан бері ?зім де осы ?дісті ?олданамын. 

5. Эссенция. Барлы? танысым м?ны тері к?тіміндегі е? ма?ыздыкезе? екенін айтады. Ол ампула, сарысу ж?не бас?алары сия?ты емдеу ?німі ретінде (treatment product) ?сер етеді ж?не теріні ыл?алдандыру ?шін ?олданылады.  Біра? ол сулы бол?анды?тан, бірден тонерден кейін пайдаланылады, себебі эссенция кремдерге, сарысу мен ампулалар?а ?ара?анда ?лде?айда же?іл. 

6. Кез келген крем. М?нда енді сарысу, ампула, бустер немесе кез келген бас?а treatment product ?німдерін ?олдану?а болады.

7. Sheet mask. Корейлерді? с?йікті матадан жасал?ан маскасы, олар теріні керемет ыл?алдандырады. Біра? оны к?рсетілген уа?ытынан аса ?олдану?а болмайды, себебі кері ?сер ж?ріп кетуі м?мкін, я?ни мата ыл?алды сорып алады. 

8. К?з айналасына арнал?ан крем. Ол тері ?шін майлы ж?не ??нарлы кезе?. ?жімнен ж?не к?з астында ?ара ше?берден арылу?а к?мектеседі.

9. Бет терісіне арнал?ан крем. Теріні ыл?алдандыруды? со??ы кезе?і. 

10. SPF кремі. Тері к?тіміндегі ?те ма?ызды кезе?, біра? елімізде к?бі м?ны ?олданбайды. ?детте біз SPF кремдерін (к?ннен ?ор?айтын к?шті с?згілері бар) жазда ?ана ?олданамыз. Біра? негізінде оны к?нделікті пайдалан?ан д?рыс. Себебі к?н жыл 12 ай шы?ып т?рады, ал ол тері обырын тудыратын ультрак?лгін с?улесінен ?ор?айды. 

Дегенмен Алтынайды? айтуынша, б?л к?тімді барлы? корей жасайды деп ойламайды.

"Олар 10 кезе?ні? 7-еуін на?ты жасайды десем болады. Екі реттік тазарту, тонер, эссенция, мата маскасы, крем, к?ндізгі SPF ?ор?анышы ж?не т?нде sleeping mask", - дейді ол.